You are here
Home > Góc tâm hồn

Hoa hồng và chiếc gai

Một ngày đẹp trời nọ, hoa hồng bỗng nhìn thấy chiếc gai của mình ngồi khóc bên cửa sổ. Hoa hồng vô cùng ngạc nhiên, liền hỏi: tại sao bạn lại ngồi khóc? Có chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy Bạn không biết ư! Cô cậu chủ đang

Trang 1 trên 11
Top