You are here
Home > Kinh Doanh > PVN hoàn thành kế hoạch doanh thu cả năm

PVN hoàn thành kế hoạch doanh thu cả năm

Chia sẻ

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa thông báo kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm. Theo đó, các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

11 tháng đầu năm, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt gần 454.000 tỷ đồng, vượt 3,6% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước 83.000 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoài.

Các chỉ tiêu của tập đoàn đã hoàn thành vượt kế hoạch.

Các chỉ tiêu của tập đoàn đã hoàn thành vượt kế hoạch.

Tính chung 11 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn đều hoàn thành vượt từ 2% đến 11% kế hoạch.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu của PVN trong 11 tháng đạt gần 24 triệu tấn. Trong đó, tập đoàn khai thác 14 triệu tấn dầu; 9,1 tỷ m3 khí. Sản xuất điện đạt 18,63 tỷ kWh; đạm 1,6 triệu tấn và xăng đầu đạt 5,6 triệu tấn. Sản xuất đạm đã hoàn thành kế hoạch cả năm (1,52 triệu tấn) vào ngày 8/11.

Các đơn vị thành viên đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến hết tháng 11/2017, nhiều công ty con đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Một số đơn vị đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.

Huệ Chi

(Visited 12 times, 1 visits today)

Chia sẻ

Trả lời

Top