You are here
Home > Thế Giới

Bí ẩn tâm linh: Thiên tài 5 tuổi nói 7 thứ tiếng, có khả năng đọc được suy nghĩ của khác

Thế giới vẫn còn những điều khó lý giải được về khả năng vô tận của con người như khả năng nói được nhiều thứ tiếng mà chưa được chị chỉ dạy của bất cứ ai của cậu bé Ramses Sanguino 5 tuổi, cùng khả năng đọc được suy nghĩ của người khác một cách kì lạ.

Trang 1 trên 41234
Top