You are here
Home > Văn Hóa (Page 4)

Ý nghĩa đằng sau tên gọi Starbucks

Những người sáng lập nên Starbucks đặc biệt yêu thích cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bấy giờ. Cà phê Starbucks giờ đây trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới, ở khắp mọi nơi bạn có thể thấy cửa hàng Starbucks. Trước khi trở nên vô cùng nổi

Trang 4 trên 41234
Top